Serbia right

Serbia right

Wed, 2013-04-24 13:49

The market for comics in Serbia fell after the break-up of the old Yugoslavia and the ex-Yugoslavian republics. With a lowered standard of living people had less money for, or interest in, comics. A circulation of 500 for a magazine became regarded as a big circulation.

Branko Djukik is trying to change that state of affairs by launching a magazine. 'The Academic Comic Strip' will publish comic strips from the top authors in Serbia and articles on strip theory. Its aim is to show high quality comic strips with an emphasis on content with an interest in comic strip as a literary form. Established creators Zoran Janjetov, Zeljko Pahek, Darko Nenadov are donating work and new young artists will be given a platform for their work.

These and other artists plan to exhibit original artwork country wide as a part of the launch.

 

Branko Djudic is also raising funds to put on a comic festival at the Cultural Centre in the city of Zrenjanin.

About 20 authors working for the French market have already accepted an invitation to attend. "inspired by love and passion for the art".


 

http://stripolis.blogspot.co.uk/

Тржиште за стрип у Србији пала након распада старе Југославије и ек-југословенских република. Са нижи животни стандард људи имају мање новца, и интереса, у стрипу.Промет од 500 за часопис ссматра велики тираж.
Бранко Ђукић покушава да промени такво стање и покретање часописа. "Академски Стрип" ће објавити стрип аутора из врха у Србији и чланака о теорији траке. Њен циљ је да покаже висок квалитет стрипова, са нагласком на садржају која имају интерес у стрипу као књижевног облика. Основана ствараоци Зоран Јањетов, Жељко Пахек, Дарко Перовић, Дејан Ненадов се донирају рад и нови млади уметник ће добити платформу за њихов рад.
Ови и други уметници планирају да излажу оригиналних радова широм земље као део лансирања.
Бранка Ђукић је такође подизање новца да стави на фестивалу стрипа у "Културном центру" у Зрењанину више од 20 аутора који раде за француско тржиште већ прихватио позив да присуствује .. "инспирисан љубави и страсти за уметношћу"


 


 


 


 

The market for comics in Serbia fell after the break-up of the old Yugoslavia and the ex-Yugoslavian republics. With a lowered standard of living people had less money for, or interest in, comics. A circulation of 500 for a magazine became regarded as a big circulation.

Branko Djukik is trying to change that state of affairs by launching a magazine. 'The Academic Comic Strip' will publish comic strips from the top authors in Serbia and articles on strip theory. Its aim is to show high quality comic strips with an emphasis on content with an interest in comic strip as a literary form. Established creators Zoran Janjetov, Zeljko Pahek, Darko Nenadov are donating work and new young artists will be given a platform for their work.

These and other artists plan to exhibit original artwork country wide as a part of the launch.

 

Branko Djudic is also raising funds to put on a comic festival at the Cultural Centre in the city of Zrenjanin.

About 20 authors working for the French market have already accepted an invitation to attend. "inspired by love and passion for the art".


 

http://stripolis.blogspot.co.uk/

Тржиште за стрип у Србији пала након распада старе Југославије и ек-југословенских република. Са нижи животни стандард људи имају мање новца, и интереса, у стрипу.Промет од 500 за часопис ссматра велики тираж.
Бранко Ђукић покушава да промени такво стање и покретање часописа. "Академски Стрип" ће објавити стрип аутора из врха у Србији и чланака о теорији траке. Њен циљ је да покаже висок квалитет стрипова, са нагласком на садржају која имају интерес у стрипу као књижевног облика. Основана ствараоци Зоран Јањетов, Жељко Пахек, Дарко Перовић, Дејан Ненадов се донирају рад и нови млади уметник ће добити платформу за њихов рад.
Ови и други уметници планирају да излажу оригиналних радова широм земље као део лансирања.
Бранка Ђукић је такође подизање новца да стави на фестивалу стрипа у "Културном центру" у Зрењанину више од 20 аутора који раде за француско тржиште већ прихватио позив да присуствује .. "инспирисан љубави и страсти за уметношћу"